Thứ 5, Ngày 22/03/2018
Kế hoạch tổ chức đại hội chi đội,liên đội năm học 2011-2012
[ 28-08-2011 22:22 PM | Lượt xem: 13356 ]

Thực hiện chương trình công tác Đội năm học 2011-2012 của HĐĐ thành phố   Thái Nguyên, nhiệm vụ năm học 2011-2012 của trường THCS Chu Văn An. Liên đội THCS Chu Văn An xây dựng kế hoạch đại hội chi đội, liên đội như sau:

I.       MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :

      - Sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010-2011 xây dựng phương hướng và chương trình công tác Đội của chi Đội năm học 2011-2012.

- Bầu ra BCH Liên Đội, Chi đội có khả năng điều hành các nội dung, phong trào của Đội trong năm học 2011 – 2012.

- Việc tổ chức Đại hội Chi đội, Liên Đội phải thực hiện đúng quy trình hướng dẫn cũng như đảm bảo tiến độ thời gian quy định. 

II.      THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM :                                                                                                             

-         Đại hội chi đội mẫu: Tiết 5 ngày 8/9/2011(Thứ 5) tại phòng hội đồng.

-         Đại hội đại trà:Tiết 5 ngày 13/9/2011(Thứ 3) tại phòng học của các lớp. 

-         Đại hội liên đội trù bị: Tiết 5 ngày 15 /9/2011(Thứ 5) tại phòng hội đồng.

-         Đại hội liên đội: 14h ngày 19/9/2011 (Chiều thứ 2) tại phòng hội đồng.

III. NỘI DUNG – HÌNH THỨC THỰC HIỆN:

1.      Trang trí:

- Trang trí: Cờ Tổ quốc, cờ chi Đội hoặc huy hiệu Đội, ảnh Bác Hồ hoặc tượng Bác (Cờ chi Đội có thể do đội viên cầm khi chào cờ theo nghi thức Đội).

2. Nội dung và chương trình đại hội:

2.1.  Tập hợp chi đội,  kiểm tra số lượng, tư thế, trang phục của đội viên.

2.2.  Khai mạc đại hội: Chào cờ (theo nghi thức Đội). Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố số lượng đội viên dự đại hội.

2.3. Bầu đoàn chủ tịch (3 đội viên), Ban chỉ huy chi đội có thể dự kiến chủ tịch đoàn để đại hội biểu quyết. Đoàn chủ tịch lên làm việc.

2.4. Đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội (2 đội viên) và công bố chương trình và nội dung đại hội.

2.5. Đọc báo cáo tổng kết công tác của chi đội trong nhiệm kỳ qua và dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ mới 2011-2012. (Đối với chi đội mới thành lập K6,K8,K9 chỉ trình bày dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ mới).

2.6. Phụ trách chi đội (hoặc đại diện đại diện) phát biểu ý kiến.

2.7.  Tiến hành thảo luận và biểu quyết những đánh giá trong báo cáo tổng kết (nếu có)và những chỉ tiêu cụ thể trong dự thảo đề án công tác nhiệm kỳ mới.

2.8. Biểu quyết thông qua báo cáo và chương trình hành động của chi đội.

2.9. Bầu Ban chỉ huy chi đội và bầu đại biểu đi dự đại hội liên đội.

- Đoàn chủ tịch công bố Ban chỉ huy chi đội cũ hết nhiệm kỳ,

- Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách đề cử (Đề cử 4 HS bầu 03 HS).

(Thống nhất trong toàn liên đội bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu)

            2.10. Ban kiểm phiếu làm việc:( ban kiểm phiếu gồm 03 HS được bầu tại phiên họp trù bị)

Ban kiểm phiếu công bố nguyên tắc, thể lệ bầu cử, kiểm tra phiếu, phát phiếu bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, hướng dẫn bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu (Phiếu hợp lệ là phiếu bầu đúng tên người trong danh sách bầu cử, không thừa so với số lượng quy định, không để phiếu trắng). Người trúng cử phải được trên ½ tổng số phiếu bầu và theo thứ tự từ cao xuống, có thể bầu trực tiếp chi đội trưởng và chi đội phó).

2.11. Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ (khi Ban kiểm phiếu làm việc)

2.12. Ban kiểm phiếu làm việc ngay và công bố kết quả bầu cử trước đại hội.

 Nếu bầu lần 1 chưa đủ số lượng, đại hội tiến hành bầu cử lần 2 trong số những đội viên không trúng cử ở lần 1. Nếu bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội để bầu tiếp hoặc sẽ bầu bổ sung trong các kỳ họp sau.

 2.13.  Ban chỉ huy chi đội mới ra mắt đại hội, phụ trách chi đội (GVCN)công nhận Ban chỉ huy chi đội mới và giao nhiệm vụ.

2.14.  Đại diện Ban chỉ huy chi đội mới phát biểu nhận nhiệm vụ.

2.15.  Bầu đại biểu đi dự đại hội liên đội thì bầu tiếp như trình tự bầu ban chỉ huy Đội (mỗi chi đội bầu 03 đại biểu bằng hình thức biểu quyết).

2.16. Thư ký trình bày dự thảo nghị quyết đại hội, Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết.

2.17.  Tổng kết đại hội. Chủ tịch đoàn đánh giá kết quả đại hội, cảm ơn các đại biểu và tuyên bố bế mạc.

2.18. Chào cờ bế mạc (Không thực hiện bài trống chào cờ, không hát, không hô khẩu hiệu).  

IV.     MỘT SỐ YÊU CẦU KHÁC:

1.      Mỗi chi đội cử 01 học sinh (là cán bộ đội) và GVCN dự đại hội mẫu tại chi đội 7A4 vào ngày 08/9/2011 (mặc trang phục theo quy định, quàng khăn đỏ và mang theo sổ ghi chép).

2.      Các chi đội tiến hành đại hội đại trà ngày 13/9/2011 đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thời gian gọn trong 1 tiết.

3.      Sau khi tiến hành xong đại hội chi đội các chi đội nộp hồ sơ đại hội cho TPT vào ngày 15/9/2011. Hồ sơ bao gồm:

-         Báo cáo tổng kết (nếu có), dự thảo phương hướng năm học 2011-2012.

-         Nghị quyết đại hội, biên bản và kết quả bầu cử.

-         Danh sách BCH chi đội mới và danh sách đại biểu dự đại hội liên đội.

4.      Đại hội liên đội trù bị diễn ra vào tiết 5 ngày 15/9/2011 (Thứ 3)

+ Thành phần: Các đại biểu được bầu tại các lớp.

5.      Đại hội liên đội chính thức được diễn ra vào 14h00 ngày 19/9/2011 (Thứ 2).

+ Thành phần:

-         Đại biểu mời.

-         Đại biểu các chi đội (mỗi chi đội 3 đại biểu)

-         GVCN các lớp.

(Trang phục HS theo quy định, đeo khăn quàng đỏ, GVCN mặc đồng phục nhà trường, đeo khăn quàng đỏ).

Trên đây là kế hoạch tổ chức đại hội Chi đội, Liên đội năm học 2011 – 2012. Nhà trường đề nghị các chi đội nghiên cứu kĩ và nghiêm túc thực hiện kế hoạch trên.

(Nếu các chi đội có vướng mắc liên hệ trực tiếp đồng chí TPT để được giải đáp)

 

Nơi nhận:

-         GVCN các lớp.

-         Website trường.

-         Lưu VPĐ

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PHẠM QUỐC KHÁNH

Đoàn đội

Tin tức khác:

Phóng sự về mái Trường THCS Chu Văn An
Bài hát về mái Trường THCS Chu Văn An
Tổng lượt truy cập
Truy cập trong ngày
Số khách trực tuyến
:
:
8.071.798
67
2
2